Ontwikkelingen Markdal.

Beste kanovrienden,

Bij de presentatie van het Voorlopig Ontwerp voor het Markdal eind december 2020 werden wij plotseling geconfronteerd in het Voorlopig Ontwerp van het ineens onmogelijk maken van kanovaren over de Mark en in het Markdal vanaf de Belgische grens tot aan het zuiden van Breda. Er worden al ruim 60 jaar kanotochten op de Mark gevaren! Wij achten het onmogelijk maken van kanovaren in het herstelde Markdal niet acceptabel en doen daarom een dringend beroep op uw vereniging om het recreatief en extensief kanovaren voor natuurbeleving op de Mark te ondersteunen. Als u ook de Boven-Mark wil behouden voor de kanovaart kunt u de petitie tekenen die te vinden kanoopdemark.petities.nl

Overzicht ondernomen acties met betrekking tot het Markdal

Brieven / E-mails:

het Dagelijks- en Algemeen Bestuur van het Waterschap Brabantse Delta, de Vereniging Markdal duurzaam en vitaal, het Adviesbureau Royal Haskoning DHV, de Fractie Water Natuurlijk van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Brabantse Delta, het College van B&W en de gemeenteraad van de gemeente Alphen-Chaam, de Dorpsraad van Galder, het College van B&W en de gemeenteraad van de gemeente Breda, de Commissaris van de Koning van de provincie Noord Brabant, het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant, de Provinciale Staten van de Provincie Noord Brabant

Antwoord ontvangen van: Het Dagelijks bestuur van het Waterschap Brabantse Delta, de Gemeente Alphen-Chaam, de Gemeente Breda, Provinciale Staten Noord Brabant

Persberichten:

Weekblad Nieuw Ginniken, Ons Weekblad, BNde Stem, Hoogstraatse Maand, Gazet van Antwerpen

Publicaties: TKBN Kanotities, Watersportverbond Kanosport

Digitaal 28-02-2021: zie onderstaande facebook pagina voor een positief signaal

facebook Vereniging Markdal

Petitie:

08-02-2021: Start Petitie 15-02-2021: 501 Ondertekeningen 22-02-2021: 719 Ondertekeningen 02-03-2021: 854 Ondertekeningen 21-04-2021: 954 Ondertekeningen 22-10-2021: 1001 Ondertekeningen

Ondertekenaars uit Nederland, België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Hongarije

Overleg met: 22-02-2021 de Vereniging Markdal duurzaam en vitaal 24-02-2021 Ingesproken tijdens de bestuursvergadering van het Algemeen- en Dagelijks Bestuur van het Waterschap Brabantse Delta. 25-03-2021 Ingesproken tijdens de gemeenteraad van Alphen-Chaam 01-07-2021 Ingesproken tijdens de gemeenteraad van Alphen-Chaam 15-07-2021 Ingesproken tijdens de gemeenteraad van Breda

Kanovereniging Breda