Welkom bij Kanovereniging Breda

Kanovereniging Breda is opgericht op 1 juli 1953. Wij zijn te vinden aan de Kalshoven 19 in Breda.

Interesse?

Kom eens langs of maak een afspraak!
P: Kalshoven 19, 4825 AL Breda
T: --
E: info@kanobreda.nl

Over ons

Op 1 juli 1953 is de Watersportvereniging Breda (WSV) opgericht, waarin zowel motorbootvaarders als ‘spierkracht’ vaarders vertegenwoordigd waren. Om de belangen van de kanovaarders beter te kunnen behartigen is in 1970 binnen die vereniging een aparte afdeling kanovaren gevormd. Per 1 maart 1996 is deze afdeling een zelfstandige vereniging geworden. Als Kanovereniging Breda zijn wij aangesloten bij de Watersportverbond. De vereniging maakt gebruik van de accomodaties van de WSV aan de Krouwelaarhaven: Kalshoven 19.

Clubavonden

Onze clubavond is op dinsdag. Vanaf eind maart als de zomertijd is ingegaan, komen we wekelijks bij elkaar. Als het weer het toelaat gaan we tegen 19.30 een stuk varen en na terugkomst praten we nog even bij. Als de klok weer naar de wintertijd wordt gezet is de clubavond eens in de twee weken. Het is dan te donker om nog te kunnen varen. Op zondagmorgen gaan we om 10 uur varen als het weer het toelaat. We varen dan de singels van Breda rond of naar Terheijden en na de koffiepauze weer terug. We proberen ervoor te zorgen dat we om 13.00u weer thuis kunnen zijn. In maart stellen we een vaarkalender op. De leden die interesse hebben kunnen aan die gezamenlijke tochten deelnemen. Daarnaast kan iedereen ook individueel deelnemen aan de tochten die op de toeragenda van de Watersportverbond en de TKBN staan. Eind maart openen we in elk geval het seizoen met een openingstocht en in oktober houden we een sluitingstocht die we dan afsluiten met een gezellig samenzijn.

Toegang tot het haventerrein

Regel is dat het terrein is afgesloten. Alle leden kunnen tegen betaling van een borgsom van €35,00 een sleutel van het terrein en kantine krijgen. Hiervoor moet men contact opnemen met de penningmeester. Ook de sleutels van de loodsen zijn aldaar verkrijgbaar.

Contributie

De contributie bedraagt voor 2021
Senioren: €60,00 + € 25,20 Watersportverbond contributie
Gezinslid: €60,00 + € 10,60 Watersportverbond contributie
Ligplaats 1e boot: €20,00
Ligplaats 2e boot: €35,00

Penningmeester

Harrie van Gorp, Kalshoven 19, 4825 AL Breda, info@kanobreda.nl

Onze tochten


Adres.

Secretariaat:
, Clubhuis:
Kalshoven 19, 4825 AL Breda

Telefoon.

Telefoon:

KvK: 40284579

Emails.

info@kanobreda.nl

Something went wrong... Unable to load map... Please try to enable javascript