ActiviteitenElk jaar is er een openingstocht in het begin van het seizoen en in de herfst is er een sluitingstocht. Die naam sluitingstocht is niet helemaal juist, want daarna wordt er nog steeds gevaren.


In de zomer wordt elke dinsdagavond vanaf de club gevaren. We verzamelen dan om half zeven en varen dan een rondje singels of we gaan de Mark op richting Terheijden.

Elke zondagochtend doen we dat ook. We verzamelen dan om tien uur.

Elke eerste zondag van de maand varen we in de Biesbosch.

Daarnaast worden door leden onderling nog meer tochten georganiseerd of individueel gevaren. Ook zullen er spontaan officiële clubtochten worden georganiseerd.

Jaarlijks sluiten we aan bij onze bevriende kanovereniging de Biesboschbevers voor de zwembadtrainingen. Hier wordt in het zwembad aan onze techniek gewerkt zoals reddingen, peddelsteunen en het eskimoteren. Dit doen we ook in de zomer op strandjes in de Biesbosch.

Kennismaken


De beste manier om kennis te maken is door langs te komen. We zullen dan wat meer uitleggen over de sport en wat erbij komt kijken. En als je zin hebt gaan we dan een stukje varen, dan merk je gelijk hoe leuk dat is!. Je krijgt dan ook uitleg over de disciplines, materialen en vooral vaartechniek. 


Lijkt het je nu al wat? Dan kan je lid worden of neem een basiscursus van drie lessen voor 35 euro. Als je daarna lid wordt, dan worden die kosten van het lidmaatschap afgetrokken. Die basiscursus is namelijk bij het lidmaatschap inbegrepen. Aanmelden voor introductiecursussen, lidmaatschap, maar ook voor vragen mail je naar: info@kanobreda.nl

Contributie


De contributie bedraagt voor 2023


Eerste lid: €85,00 + € 25,20 Watersportverbond bijdrage 


Gezinslid: €85,00 + € 10,60 Watersportverbond bijdrage


Ligplaats 1e boot: €30,00 


Ligplaats 2e boot: €35,00

Kano Breda

Kalshoven 19

4825 AL. BREDA


Let op. Als je Kalshoven 19 invult bij Google kom je op de verkeerde plek uit.

Kies daarom voor huisnummer 21
Kanovereniging Breda is aangeloten bij het Watersportverbond

Geschiedenis

Op 1 juli 1953 is de Watersportvereniging Breda (WSV) opgericht. Dat was een vereniging van leden met een motorboot of kano. In 1970 is deze vereniging gesplitst en sindsdien is KanoBreda zelfstandig. Wij maken gebruik van de faciliteiten van de WSV zoals de loodsen en de kantine.


Op dit moment zijn we een kleine vereniging met ongeveer 25 leden. Er wordt aan gewerkt om meer bekendheid en daarmee meer leden te krijgen. De huidige leden varen overwegend toertochten. Andere disciplines van de kanosport (zie uitleg onder menu “Over kanovaren”) worden nog niet beoefend. Dat kan in de toekomst natuurlijk veranderen. Ook willen we in de toekomst naast het kanovaren gaan suppen. 

Kanovaren op de Bovenmark

Voor hen die graag een tochtje op de Mark ten zuiden van Breda willen varen is het volgende wel goed om te weten.

Alle bestaande meanders zijn, zoals ook de bedoeling was, inmiddels dichtgegroeid met struiken en bomen. Daarnaast bevindt er zich een zeer lage betonnen brug waarbij het afhankelijk is van de waterstand of je er onderdoor kunt (zelfs als je bij elkaar op de kajak gaat liggen), hier zijn geen voorzieningen om in- en uit te stappen. Dat betekent dat je naast het overdragen bij de 3 stuwen (bij de laatste moet je je kano zelfs over een hek tillen), met in- en uitstapvoorzieningen, nu ook nog op minimaal 3 andere locaties, zonder in- en uitstapvoorzieningen moet overdragen. In de nieuwe plannen worden er bij elke dam voorzieningen getroffen om deze op een eenvoudige manier te kunnen passeren.

Het lijkt ons onder deze omstandigheden niet echt een aanrader om op de Mark te gaan varen.

Vanaf waar de Mark in België bevaarbaar is ons onbekend.